Tuberculoză

Este produsă de un grup de bacterii numite Mycobacterii.
Cea mai frecventă este Mycobacterium tuberculosis.